Besøksverter Åfjord Helsesenter (Avlyst)

Besøksverter i forbindelse med besøk på Åfjord Helsesenter

Aldersgruppe: For alle

I forbindelse med Koronapandemien ønsker vi nå i Åfjord Røde Kors, Frivilligsentralen og kommunen å tilby besøk for pårørende på helsesenteret. Tre ganger uken mandag, onsdag og fredag, og kanskje også noen søndager om vi får nok frivillige vil det åpnes opp for at pårørende kan få besøke sine i Vestibylen kl 11-13 og 15-17. Hvert besøk varer 45 min og to og to kan få gjennomført besøk for hver økt.

En besøksvert skal ta imot de som kommer på besøk til sine pårørende på Helsesenteret og skal påse at besøkene forgår på anvist plasser og etter anviste retningslinjer.

Rutiner for besøksvertene:

 • Besøksvert må være frisk, utfør håndhygiene når kommer inn på institusjon, signere taushetserklæring.
 • · Besøksvert tar på skilt merket besøksvert.
 • · Motta navneliste med oversikt over tidspunkt for besøk og tlfnr til avdeling.
 • · Åpne ytterdør for den som er ventet på besøk
 • · Spør besøkende:
  • o Om den er frisk (ikke hoste/feber)
  • o Har vært på utenlandsreise ila de siste 14 dager,
  • o Har hatt nærokntakt til person med mistanke om eller bekreftet Covid -19.
 • · Gi besøkende hånddesinfeskjon og led besøk til anvist stol i Vestibylen
 • · Personalet bringer pasienter til og fra Vestilbylen
 • · Server kaffe i pappkrus. Kaffekanne og krus står tilgjengelig i Vestibylen. Hvis dette mangler – kontakt kjøkken 72530126, eller avdeling etter kl 1500, 72530163.
 • · Hvis det er behov for assisatnse under besøket der avstand blir vanskelig å overholde, kontaktes personalet ved aktuelle gruppe for bistand i dette. Det kan være at f.eks hører dårlig. Dette for å ivareta avstand på 1 meter.
 • · Når besøket er avsluttet utføres vask av stol og overflater med overflatedesinfekjson.
 • · Hvis besøk avsluttes tildigere enn planlagt ringer besøksvert avdeling slik at pasienten blir hentet av personalet.
 • · Under besøk må besøksvert være tilgjengelig i Vestibylen.

Hvis spørsmål, ta kontakt med den aktuelle avdeling eller Aud-Elin 98469361.

Tusen takk for at dere stiller opp for beboerne på Helsesenteret

Sosiale media

2021 © Åfjord frivilligsentral