Åpningstider uke 37

Flere nyheter

Strandrydding i Åfjord - Rapport fra strandrydderne i 2.arbeidsperiode

Prosjektet "Rydding av strender og vassdrag i Åfjord kommune", hvor tilsammen 5 ungdommer har jobbet i to treukersperioder sammen med ansatte hos Mausund feltstasjon avd. Roan, er nå sluttført. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt i regi av Åfjord frivilligsentral og Roan frivilligsentral SA. Prosjektet er støttet økonomisk av Åfjord kommune, Handelens miljøfond og med lønnstilskuddsmidler til sommerjobbene fra Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN. Se statusrapport og bilder fra strandrydderne i andre arbeidsperiode nedenfor. De tre i siste periode har vært Jens Myhre Svinsås, Silje Ohma Dybdahl og Martine Bjørkøy Tande. På bildet ovenfor følger de Statsraad Lehmkuhl ut fra Bessaker.

Fredagsrapport fra strandrydderne

Den første treukersperioden med strandrydding i prosjektet "Rydding av strender og vassdrag i Åfjord kommune" er over. Sandra og Maria har hatt interessante, aktive og spennende dager sammen med ryddelaget fra Mausund feltstasjon i Roan og takker for følget. På mandag 5.juli kommer tre nye ungdommer for å rydde i tre nye uker. Nedenfor noen bilder fra uka som har gått.

Strandrydding

Hvor bør det rydedes for søppel og skrot ?

Utstyrshengeren er pimpa opp !!

Ungdommer fra Fritidsklubben hadde workshop med gatekunstner Jørgen Sellevold under årets UKM og resultatet ser dere her.

Datakurs/smartelefonkurs

Digitale kurs, mars og april , 10. og11. mars tar vi for oss ATB appen 14. og 15. april Bank-ID og skattemelding

Sosiale media

2021 © Åfjord frivilligsentral