Onsdag 22 Mai
kl. 08:00 - 17:00 Ledsager med helseekspressen til StOlavs Øye poliklinikk
En dame trenger en hånd til å ledsage seg på turen til StOlavs og inn til time på øye poliklinikken

Som ledsager kan du få i oppdrag å følge en bruker til lege, St.Olavs eller lignende.

Mange trenger en hånd å holde i å bli veiledet til riktig destinasjon. Da kan en ledsager være grei å ha.

2019 © Åfjord frivilligsentral