Søndag 7 April
kl. 16:00 - 19:00 Gammeldags basar i Naustanstua Gamle kommunelokalet
Presegårdens venner arr gammeldags basar i Gamle Kommunelokalet

God gammeldags Basar arr av Prestegårdens Venner

Det blir forskjellige slag av lotterier, både for voksne og for barn

Åresalg er en selvfølgelighet samt kaffe, kaker og kakao

Prestegårdens venner ønsker alle velkommen

2019 © Åfjord frivilligsentral