Småjobbklubben

Småjobbklubben har ungdom som kan utføre ulike arbeidsoppgaver for deg

Aldersgruppe: 12 til 18 år

Småjobbklubben vil bestå av ungdommer fra 12 – 18 år.

Åfjord Frivilligsentral koordinerer og formidler jobber for klubben. 

Ungdommene tar alle slags jobber utenom skoletid. Det er for eksempel: Rengjøring av hus/bil, maling, ærender, barnepass, rydding både ute og inne, plenarbeid, forskjellig gårdsarbeid osv.

Ta kontakt med Åfjord Frivilligsentral på tlf. 72 53 17 20 / 90 68 35 56 eller e -mail post@afjord.frivilligsentral.no for å melde inn oppdrag.

Anbefalte minstesats vil være

  • 13 – 14 år    kr. 80,- pr. time
  • 15 – 16 år    kr. 90,- pr. time
  • 17 – 18 år    kr. 110,- pr. time

Anbefalt minstelønn ved barnevakt jobber er kr. 70,- pr. time

Disse satsene er uansett bare anbefalinger, og det oppfordres til at det blir tatt hensyn til både type arbeidsoppgave, ungdommens alder og arbeidserfaring når timebetaling avtales.

Info til nedlasting:

Info til ungdom_1.doc

Info til brukere.doc

REGISTRERINGSSKJEMASmåjobbklubbenÅfjord.doc


2019 © Åfjord frivilligsentral